Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về độ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể?
I. Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi nhóm gen liên kết.
II. Đột biến chuyển đoạn làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể.
III. Côn trùng mang đột biến chuyển đoạn có thể được sử dụng làm công cụ phòng trừ sâu bệnh.
IV. Sự chuyển đoạn tương hỗ cũng có thể tạo ra thể đột biến đa bội.
A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

i, iii là các phát biểu đúng.

ii sai vì chuyển đoạn không làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nst.

iv sai vì chuyển đoạn gì thì cũng là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, không phải đột biến số lượng nên
không thể tạo ra thể đa bội.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP