Tế bào vi khuẩn mang gen B có...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Tế bào vi khuẩn mang gen B có khối lượng ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Tế bào vi khuẩn mang gen B có khối lượng phân tử là 720000 đvC (chỉ tính vùng mã hóa, vì vậy từ đây trở đi nói gen B là chỉ nói vùng mã hóa), trong đó có hiệu của A với loại nucleotit khác là 30% số nucleotit của gen. Mạch 1 của vùng mã hóa của gen có 360A và 140G. Khi gen B phiên mã đã lấy của môi trường nội bào 1200U. Cho các phát biểu sau:
I. Chiều dài vùng mã hóa của gen là 5100 Å
II. Quá trình tự sao của gen B đã diễn ra liên tiếp 3 đợt thì số nucleotit loại T môi trường cung cấp là 6720 nucleotit.
III. Môi trường đã cung cấp số nucleotit loại A cho quá trình phiên mã của gen B là: 720 nucleotit.
IV. Môi trường đã cung cấp số nucleotit loại G cho quá trình phiên mã của gen B là: 280 nucleotit. Số phát biểu sai là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án đúng là ii,iii,iv

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP