Khi nói về cạnh tranh giữa các cá...

Sinh Thái Học Khi nói về cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài, phát b...

0
Sinh Thái Học

Khi nói về cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài, phát biểu nào sau đây sai?
A. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng và sự phân bố cá thể ở mức phù hợp.
B. Cạnh tranh cùng loài có thể làm tăng kích thước của quần thể.
C. Cạnh tranh cùng loài tạo động lực thúc đẩy sự hình thành các đặc điểm thích nghi mới.
D. Cạnh tranh cùng loài làm mở rộng ổ sinh thái của loài, tạo điều kiện để loài phân li thành các loài mới.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

trong các phát biểu trên, phát biểu b sai vì cạnh tranh cùng loài sẽ làm giảm kích thước quần thể → đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP