Một loài có bộ NST 2n = 40...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Một loài có bộ NST 2n = 40. Một đột biến ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Một loài có bộ NST 2n = 40. Một đột biến thuộc dạng thể một nhiễm kép ở cặp NST số 1 và cặp NST số 3. Theo
lí thuyết thì trong số các giao tử của cơ thể này, giao tử đột biến chiếm tỷ lệ bao nhiêu?
A. 75%.
B. 50%.
C. 25%.
D. 12,5%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

- vì có 2 cặp đột biến nên giao tử không đột biến có tỉ lệ = = 1/4.
- giao tử đột biến chiếm tỉ lệ = 1 – 1/4 = 3/4 = 75%.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP