Gen M có chiều dài 408 nm và...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Gen M có chiều dài 408 nm và có 900 A. Ge...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Gen M có chiều dài 408 nm và có 900 A. Gen M bị đột biến thành m. Gen m có chiều dài 408 nm và có 2703 liên kết hidro. Loại đột biến nào sau đây đã làm cho gen M thành m?
A. Đột biến thay thế 3 cặp G-X bằng 3 cặp A-T.
B. Đột biến thêm 1 cặp G-X.
C. Đột biến thay thế một cặp A-T bằng 1 cặp G-X.
D. Đột biến thay thế 3 cặp A-T bằng 3 cặp G-X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

l = 0,408 m => n = 2400 nu. 2a + 2g = n => g = (2400 – 2.900)/2 = 300 nu. số liên kết hiđrô của gen là 2.900 + 3.300 = 2700. sau khi bị đột biến chiều dài của gen vẫn không đổi -> đột biến thay thế. số liên kết hiđrô của gen tăng 3 => có đột biến thay thế 3 cặp a-t bằng 3 cặp g-x.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP