Một thể đột biến được gọi là tam...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Một thể đột biến được gọi là tam bội nếu ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Một thể đột biến được gọi là tam bội nếu
A. cơ thể không có khả năng sinh sản hữu tính, chỉ có thể sinh sản vô tính.
B. trong mỗi tế bào sinh dưỡng, NST tồn tại thành từng bộ 3 chiếc có hình dạng giống nhau.
C. trong mỗi tế bào sinh dưỡng, NST tồn tại thành từng bộ 2 chiếc có hình dạng giống nhau.
D. trong mỗi tế bào sinh dưỡng, NST tồn tại thành từng bộ 3 chiếc có hình dạng khác nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đột biến tam bội là ở tất cả các cặp nst đều chứa 3 chiếc nst tương đồng→ trong mỗi tế bào sinh dưỡng, nst tồn tại thành từng bộ 3 chiếc có hình dạng giống nhau.
vậy chọn đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP