Phương pháp gây đột biến đa bội hoá...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Phương pháp gây đột biến đa bội hoá b...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Phương pháp gây đột biến đa bội hoá bộ nhiễm sắc thể của loài thường được sử dụng để tạo giống

A.

vi sinh vật và động vật.

B.

động vật và thực vật.

C.

vi sinh vật và thực vật.

D.

động vật bậc cao và thực vật.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vi sinh vật và thực vật → đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP