Trong chọn giống cây trồng hoá chất thường...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Trong chọn giống cây trồng, hoá chất ...

1
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Trong chọn giống cây trồng, hoá chất thường được dùng để gây đột biến đa bội thể là

A.

NMU.

B.

cônsixin.

C.

EMS

D.

5BU.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP