Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại...

Tiến Hóa Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, có bao nhiêu nhận đ...

0
Tiến Hóa

Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, có bao nhiêu nhận định sau đây là không đúng?

(1) Đột biến làm phát sinh các alen mới cung cấp nguồn biến dị sơ cấp.

(2) Biến dị cá thể phát sinh trong sinh sản là nguồn biến dị chủ yếu.

(3) Sự tổ hợp các alen qua giao phối tạo nguồn biến dị thứ cấp.

(4) Sự di truyền của các giao tử hay cá thể từ quần thể khác đến đã bổ sung nguồn biến dị cho quần thể.

A. 3 B. 2

C. 1 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

1 nha bạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP