Theo quan niệm hiện đại khi nói về...

Tiến Hóa Theo quan niệm hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, có ba...

0
Tiến Hóa

Theo quan niệm hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Chọn lọc tự nhiên quy định nhịp điệu và tốc độ hình thành đặc điểm thích nghi của quần thể.
II. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định.
III. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.
IV. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể.
V. Chọn lọc tự nhiên chỉ đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gen thích nghi.
VI. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn sẽ loại bỏ hoàn toàn alen đó ra khỏi quần thể.
A. 3
B. 5
C. 4
D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

- có 4 phát biểu đúng là i, ii, iii, v. → đáp án c.
- iv. sai. vì cltn không tác động trực tiếp lên kiểu gen mà chỉ tác động trực tiếp lên kiểu hình.
- vi. sai. vì cltn không thể loại bỏ hoàn toàn alen lặn. nguyên nhân là vì ở trạng thái dị hợp, alen lặn không biểu hiện thành kiểu hình nên không bị cltn loại bỏ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP