Trong tạo công tác tạo giống muốn tạo...

Ứng Dụng Di Truyền Học Trong tạo công tác tạo giống muốn tạo ra một g...

0
Ứng Dụng Di Truyền Học

Trong tạo công tác tạo giống muốn tạo ra một giống vật nuôi có thêm đặc tính của một loài khác. Phương pháp nào dưới đây được cho là hiệu quả nhất?
A. Lai tạo

B. Đột biến

C. Kĩ thuật di truyền

D. Công nghệ tế bào

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

trong tạo công tác tạo giống muốn tạo ra một giống vật nuôi có thêm đặc tính của một loài
khác. người ta có thể dùng kĩ thuật di truyền hoặc lai tế bào sinh dưỡng. trong các phương
pháp ấy thì kĩ thuật di truyền được cho là hiệu quả hơn cả, do các đặc tính đã được chọn lọc
phù hợp với mục đích của nhà chọn giống

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP