Trình tự các bước trong phương pháp lai...

Quy Luật Di Truyền Trình tự các bước trong phương pháp lai và phân tí...

0
Quy Luật Di Truyền

Trình tự các bước trong phương pháp lai và phân tích con lai của MenĐen là :
1.Lai các dòng thuần chủng khác nhau về một hoặc nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả lai F1,F2,F3
2.Tiến hành thí nghiệm để chứng minh giả thuyết
3.Tạo các dòng thuần chủng
4.Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai rồi đưa ra giả thuyết
A.1,3,2,4 B.3,1,4,2 C.3,4,1,2 D.1,2,3,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

3→1→4→2

đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP