Khi nói về gen ngoài nhân phát biểu...

Quy Luật Di Truyền Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đ...

0
Quy Luật Di Truyền

Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử.
B. Các gen ngoài nhân luôn được phân chia đều cho các tế bào con trong phân bào.
C. Gen ngoài nhân luôn được di truyền theo dòng mẹ.
D. Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình ở giới cái và không biểu hiện ra kiểu hình ở giới đực.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c: gen ngoài nhân luôn được di truyền theo dòng mẹ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP