Cho các đặc điểm sau: 1 Diện tích...

Trao Đổi Chất Ở Sinh Vật Cho các đặc điểm sau: (1) Diện tích bề mặt l...

0
Trao Đổi Chất Ở Sinh Vật

Cho các đặc điểm sau: (1) Diện tích bề mặt lớn.

(2) Lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng.

(3) Hệ gân lá có mạch dẫn.

(4) Trong lá có nhiều lục lạp.

Số đặc điểm hình thái, giải phẫu giúp lá thích nghi với chức năng quang hợp là?

A. 3 B. 2 C. 4 D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

- diện tích bề mặt lớn giúp hấp thụ được nhiều tia sáng.
- trong lớp biểu bì của mặt lá có chứa tế bào khí khổng để khí co2 khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp.
- hệ gân lá có mạch dẫn (gồm mạch gỗ và mạch rây), xuất phát từ bó mạch ở cuống lá đến tận từng tế bào nhu mô của lá giúp cho nước và ion khoáng đến được từng tế bào để thực hiện quang hợp và vận chuyển sản phẩm quang hợp ra khỏi lá.
- trong lá có nhiều hạt màu lục gọi là lục lạp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP