Quần thể ban đầu có tần số kiểu...

Di Truyền Quần Thể Quần thể ban đầu có tần số kiểu gen dị hợp về một ...

0
Di Truyền Quần Thể

Quần thể ban đầu có tần số kiểu gen dị hợp về một gen là 0,4. Sau hai thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử trong quần thể sẽ là

A. 0,3 B. 0,1 C. 0,2 D. 0,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

f2 có tỉ lệ kiểu gen dị hợp = 0,4 .(1/2)2 = 0,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP