Sự tái bản ARN khuôn ở virut kí...

Di Truyền Quần Thể Sự tái bản ARN khuôn ở virut kí sinh trong tế bào ...

0
Di Truyền Quần Thể

Sự tái bản ARN khuôn ở virut kí sinh trong tế bào động vật diễn ra theo cơ chế nào

A. Bán bảo tồn

B. Gián đoạn một nửa

C. Vừa phân tán vừa bảo tồn

D. Phiên mã ngược

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vì từ arn khuôn của virut tổng hợp nên bảo áo, từ bản sao này lại tổng hợp nên arn của virut kí sinh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP