Quần thể có thành phần kiểu gen chưa...

Di Truyền Quần Thể Quần thể có thành phần kiểu gen chưa cân bằng là: ...

0
Di Truyền Quần Thể

Quần thể có thành phần kiểu gen chưa cân bằng là:

A. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa

B. 0.25 AA: 0.5Aa: 0,25 aa

C. 0,01 AA: 0,9Aa:0.09 aa

D. 0.36AA: 0.48Aa: 0.16 aa

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

quần thể không cân bằng là quần thể c0,01 aa: 0,9aa:0.09 aa có pa=0.7 ; qa= 0.3nếu quần thể này cân bằng sẽ có cấu trúc p2aa: 2pqaa: q2aa= 0,49aa: 0,42aa: 0,09aa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP