Cho lai 2 cây bí tròn với nhau...

Di Truyền Quần Thể Cho lai 2 cây bí tròn với nhau thu được đời con gồ...

0
Di Truyền Quần Thể

Cho lai 2 cây bí tròn với nhau thu được đời con gồm 272 cây bí tròn: 183 cây bí bầu dục: 31 cây bí dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả tuân theo quy luật:

A. Liên kết hoàn toàn

B. Phân ly độc lập của Menđen

C. Tương tác cộng gộp

D. Tương tác bổ sung

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tỷ lệ tròn:bầu dục: dài = 9:6:1

=→ có 2 gen tương tác bổ sung quy định tính trạng hình dạng quả

quy ước gen: a-b- tròn

a-bb/ aab- bầu dục

aabb : dài

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP