Một cặp gen dị hợp mỗi alen đều...

Quy Luật Di Truyền Một cặp gen dị hợp, mỗi alen đều dài 5100 Å. Gen B...

0
Quy Luật Di Truyền

Một cặp gen dị hợp, mỗi alen đều dài 5100 Å. Gen B có số liên kết hiđrô là 3900, gen b có hiệu số giữa loại A với G là 20% số nu của gen. Do đột biến thể lệch bội tạo ra tế bào có kiểu gen Bbb. Số lượng nu mỗi loại trong kiểu gen sẽ là :

A. A = T= 1800; G = X = 2700

B. A = T= 1500; G = X = 3000.

C. A = T= 1650; G = X = 2850

D. A = T= 2700; G = X = 1800.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

lưu ý: kiểu gen của cơ thể là bbb có nghĩa là trong bộ gen của cơ thể có đến 2 alen b. khi tính số lượng nuclêôtit cần nhân đôi số lượng nuclêôtit mỗi loại của alen b.

chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP