Ở 1 loài vi khuẩn mạch bổ sung...

Quy Luật Di Truyền Ở 1 loài vi khuẩn, mạch bổ sung với mạch gốc của g...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở 1 loài vi khuẩn, mạch bổ sung với mạch gốc của gen có tỉ lệ các loại nu A, T, G, X lần lượt là: 10%; 20%; 30% và 40%. Khi gen trên phiên mã 3 lần đã lấy từ môi trường nội bào 360 nu loại A, trên mỗi mARN có 5 ribôxôm dịch mã 1 lần. Số lượng ribônuclêôtit môi trường cung cấp cho phiên mã và số lượt tARN đã tham gia quá trình dịch mã là

A. 3600 nu và 1995 lượt tARN.

B. 3600 nu và 5985 lượt tARN.

C. 7200 nu và 5985 lượt tARN.

D. 1800 nu và 2985 lượt tARN.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

lưu ý: bộ 3 kết thúc không có tarn d***ch mã.

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP