Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô...

Quy Luật Di Truyền Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của opê...

0
Quy Luật Di Truyền

Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của opêron Lac ở E.coli là:

A. 1 loại prôtêin tương ứng của 3 gen Z, Y, A hình thành 1 loại enzim phân hủy lactôzơ

B. 3 loại prôtêin tương ứng của 3 gen Z, Y, A hình thành 3 loại enzim phân hủy lactôzơ

C. 1 phân tử mARN mang thông tin tương ứng của 3 gen Z, Y, A

D. 3 phân tử mARN tương ứng với 3 gen Z, Y, A

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

B bạn nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP