Cho 6 cặp alen nằm trên 6 cặp...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Cho 6 cặp alen nằm trên 6 cặp NST thường ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Cho 6 cặp alen nằm trên 6 cặp NST thường khác nhau gồm Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Gg. Có tối đa baonhiêu loại kiểu gen cho 8 kiểu giao tử?
A.80. B.128. C.192. D.160.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cho 8 loại => dị hợp 3 cặp=> giả sử dị hợp 3 cặp đầu tiên, A a có 2 cách A a hoặc a A tương tự cho B vs C ta đc 2^3. vì các gen này tương đồng vs nhau nên chọn 6 trong 3 dị hợp =>6C3=>2^3*6C3=160

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP