Hai cơ thể đều có kiểu gen AaBbCcDdEe...

Quy Luật Di Truyền Hai cơ thể đều có kiểu gen AaBbCcDdEe giao phối vớ...

0
Quy Luật Di Truyền

Hai cơ thể đều có kiểu gen AaBbCcDdEe giao phối với nhau, tất cả các gen đều phân li độc lập. Tỉ lệcác con có kiểu gen giống bố mẹ ở đời sau là
A. 63/64.

B. 9/256.

C. 1/32.

D. 27/256.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(1/2)^ 5= 1/ 32 =>C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP