Để nhân các giống lan quý các nhà...

Quần Thể Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp...

0
Quần Thể

Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp

A. nhân bản vô tính.

B. dung hợp tế bào trần.

C. nuôi cấy tế bào, mô thực vật.

D. nuôi cấy hạt phấn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP