Đặc điểm về cấu trúc di truyền của...

Quần Thể Đặc điểm về cấu trúc di truyền của một quần thể tự phối tron...

1
Quần Thể

Đặc điểm về cấu trúc di truyền của một quần thể tự phối trong thiên nhiên như thế nào?

A. Có cấu trúc di truyền ổn định.

B. Các cá thể trong quần thể có kiểu gen đồng nhất.

C. Phần lớn các gen ở trạng thái đồng hợp.

D. Quần thể ngày càng thoái hoá

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C thõa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP