Trong quá trình phiên mã chuỗi poliribônuclêôtit được...

Quần Thể Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribônuclêôtit được tổng ...

0
Quần Thể

Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribônuclêôtit được tổng hợp theo chiều nào?

A. 3’ → 3’. B. 3’ → 5’. C. 5’ → 3’. D. 5’ → 5’.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP