Trong kĩ thuật chuyển gen phân tử ADN...

Quy Luật Di Truyền Trong kĩ thuật chuyển gen, phân tử ADN tái tổ hợp ...

0
Quy Luật Di Truyền

Trong kĩ thuật chuyển gen, phân tử ADN tái tổ hợp được tạo như thế nào?

A. ADN plasmit sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào cho.

B. ADN của tế bào cho sau khi được nối vào một đoạn ADN của tế bào nhận.

C. ADN của tế bào nhận sau khi được nối vào một đoạn ADN của tế bào cho. D. ADN plasmit sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào nhận

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP