Quần thể nào sau đây có thành phần...

Quy Luật Di Truyền Quần thể nào sau đây có thành phần kiểu gen đạt tr...

0
Quy Luật Di Truyền

Quần thể nào sau đây có thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng?

A. 2,25%AA: 25,5%Aa: 72,25%aa B. 16%AA: 20%Aa: 64%aa

C. 36%AA: 28%Aa: 36%aa D. 25%AA: 11%Aa: 64%aa

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền có cấu trúc di truyền:
p2 (AA) + 2pq (Aa) + q2 (aa) = 1
Xét các trường hợp trên thì có đáp án B thỏa mãn điều kiện.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP