Gen có 1170 nuclêôtit và có G =...

Quy Luật Di Truyền Gen có 1170 nuclêôtit và có G = 4A. Khi gen đột bi...

0
Quy Luật Di Truyền

Gen có 1170 nuclêôtit và có G = 4A. Khi gen đột biến nhân đôi liên tiếp 3 lần, nhu cầu nuclêôtit loại A giảm xuống 14 nuclêôtit, còn loại G không đổi so với gen bình thường. Số liên kết hiđrô bị phá huỷ trong quá trình nhân đôi là

A. 11438 liên kết.

B. 11417 liên kết.

C. 11466 liên kết.

D. 11424 liên kết.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

lưu ý: nhân đôi liên tiếp 3 lần, số lần các liên kết hiđrô b*** phá huỷ lần lượt là:

lần 1: 1 gen.

lần 2: 2 gen.

lần 3: 4 gen.

=> số lần các liên kết hiđrô bị phá huỷ sau n lần nhân đôi liên tiếp là 2n – 1.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP