Kỹ thuật cấy gen là kỹ thuật tác...

Ứng Dụng Di Truyền Học Kỹ thuật cấy gen là kỹ thuật tác động trên đối...

0
Ứng Dụng Di Truyền Học

Kỹ thuật cấy gen là kỹ thuật tác động trên đối tượng nào sau đây?

A. ADN. B. ARN. C. Protêin. D. Nhiễm sắc thể.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án là A nha bạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP