Một gen bình thường chứa 1068 liên kết...

Quy Luật Di Truyền Một gen bình thường chứa 1068 liên kết hiđrô và 18...

0
Quy Luật Di Truyền

Một gen bình thường chứa 1068 liên kết hiđrô và 186 Guanin. Đột biến xảy ra dẫn đến gen tăng 1 liên kết hiđrô nhưng không thay đổi chiều dài. Kết luận nào sau đây sai ?

A. Đột biến xảy ra dưới dạng thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X.

B. Sau đột biến gen có A = T = 254; G = X = 187.

C. Chiều dài của gen trước khi đột biến là: 149,94 nm.

D. Sau đột biến nếu gen nhân đôi 2 lần thì môi trường cung cấp: A = T = 765; G = X = 558.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gợi ý: đột biên gen làm tăng 1 liên kết hiđrô là đột biến thay thế 1 cặp a – t bằng 1 cặp g – x.

chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP