Điểm nhiệt độ mà ở đó hai mạch...

Quy Luật Di Truyền Điểm nhiệt độ mà ở đó hai mạch của phân tử ADN tá...

0
Quy Luật Di Truyền

Điểm nhiệt độ mà ở đó hai mạch của phân tử ADN tách ra thì gọi là nhiệt độ nóng chảy của ADN. Có 4 phân tử ADN đều có cùng chiều dài như¬ng tỉ lệ các loại Nu khác nhau. Hỏi phân tử nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

A. Phân tử ADN có A chiếm 20%.

B. Phân tử ADN có A chiếm 40%.

C. Phân tử ADN có A chiếm 10%.

D. Phân tử ADN có A chiếm 30%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

lưu ý: các phân tử có tỉ lệ nuclêôtit loại g và x càng cao thì càng bền.

chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP