Alen B ở sinh vật nhân thực có...

Quy Luật Di Truyền Alen B ở sinh vật nhân thực có 900 nuclêôtit loại ...

0
Quy Luật Di Truyền

Alen B ở sinh vật nhân thực có 900 nuclêôtit loại ađênin và có tỉ lệ A/G = 3/2. Alen B bị đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T trở thành alen b. Tổng số liên kết hiđrô của alen b là

A. 3600. B. 3599. C. 3899. D. 3601.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số nuclêôtit loại g của alen b là 600 nuclêôtit.

đột biến thay thế 1 cặp g - x bằng 1 cặp a – t khiến gen b thành b nên số nuclêôtit mỗi loại của b là:

a = t = 901 nuclêôtit; g = x = 599 nuclêôtit.

số liên kết hiđrô của b là: 2 x 901 + 3 x 599 = 3599 liên kết.

đáp án b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP