Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên...

Quy Luật Di Truyền Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô....

0
Quy Luật Di Truyền

Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Sau khi đột biến ở 1 cặp nuclêôtit, gen tự nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 4193 ađênin và 6300 guanin. Đột biến thuộc dạng nào?

A. Thay thế 1 cặp A – T bằng cặp G – X.

B. Đảo vị trí 1 cặp nu.

C. Thêm 1 cặp A - T.

D. Mất 1 cặp A – T.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tương tự cách tính ở câu 16 ta tìm được số nuclêôtit mỗi loại của gen ban đầu là:

a = t = 600 nuclêôtit; g = x = 900 nuclêôtit.

gen tự nhân đôi 3 lần, nên ở mỗi gen con số lượng nuclêôtit mỗi loại là:

a = t = 4193 : (22 -1) = 599 nuclêôtit.

g = x = 6300 : (22 -1) = 900 nuclêôtit.

vì vậy đột biến đã xảy ra là mất 1 cặp a – t.

đáp án d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP