Ở một loài thực vật alen A quy...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ, alen ...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng. Cho giao phấn giữa hai cây thuần chủng có kiểu gen khác nhau về các tính trạng trên được F1. Cho 1 cây F1tự thụ phấn, ở đời lai người ta lấy ngẫu nhiên 7 hạt đem gieo. Xác suất để trong số 7 cây con có ít nhất 1 cây hoa đỏ là

A. (3/4)7

B. 1 - (1/4)7

C. (3/4)7

D. (1/4)7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

p thuần chủng khác nhau về kiểu gen → p: aa x aa

sơ đồ lai

p: aa x aa

f1: aa

f1 x f1: aa x aa

f2: 1 aa : 2 aa : 1aa

3 hoa đỏ : 1 hoa trắng

tỉ lệ 1 hạt đem gieo cho cây hoa trắng là 1/4

xác suất để 7 hạt đem gieo đều cho cây hoa trắng là (1/4)7

xác suất để trong số 7 cây con có ít nhất 1 cây hoa đỏ là 1 - (1/4)7

đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP