Trong kỹ thuật di truyền quy trình chuyển...

Di Truyền Quần Thể Trong kỹ thuật di truyền, quy trình chuyển gen đượ...

0
Di Truyền Quần Thể

Trong kỹ thuật di truyền, quy trình chuyển gen được tiến hành theo trình tự:

A. Tạo ADN tái tổ hợp => đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận => phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp

B. Tạo ADN tái tổ hợp => phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp => đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận

C. Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận => phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp => Tạo ADN tái tổ hợp

D. Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận => Tạo ADN tái tổ hợp => phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

quy trình chuyển gen là : tạo adn tái tổ hợp → đưa adn tái tổ hợp vào trong tế bào nhận → phân lập dòng tế bào chứa adn tái tổ hợp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP