Cho biết giao tử đực lưỡng bội không...

Di Truyền Quần Thể Cho biết giao tử đực lưỡng bội không có khả năng t...

0
Di Truyền Quần Thể

Cho biết giao tử đực lưỡng bội không có khả năng thụ tinh, gen A trội hoàn toàn so với gen a. ở phép lai♂ Aaa x ♀AAaa, cho tỷ lệ kiểu hình ở đời con thế nào ?

A. 17:1

B. 8:1

C. 11:1

D. 5:1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ở phép lai ♂ aaa x ♀aaaa

♂ aaa cho ra các giao tử: 1/6 a: 2/6 aa: 1/6 aa: 2/6 a thì chỉ có giao tử a và a có khả năng thụ tinh.

♀aaaa cho ra các giao tử: 1/4 aa: 4/6 aa: 1/6 aa

vậy tỷ lệ kh ở đời con là: (1/6a: 2/6a)(5/6 a-: 1/6aa)= 8/18a-: 1/18 aaa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP