Nếu mã gốc có đoạn: 3’TAX ATG GGX...

Di Truyền Quần Thể Nếu mã gốc có đoạn: 3’TAX ATG GGX GXT AAA 5’ thì m...

0
Di Truyền Quần Thể

Nếu mã gốc có đoạn: 3’TAX ATG GGX GXT AAA 5’ thì mARN tương ứng là:

A. 5’ AUG UAX XXG XGA UUU 3’

B. 3’ ATG TAX XXG XGA TTT 5’

C. 3’ AUG UAX XXG XGA UUU 5’

D. 5’ ATG TAX XXG XGA TTT 3’

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

arn polimerase tổng hợp marn theo chiều từ 5’-3’ nên mã gốc có đoạn:

3’tax atg ggx gxt aaa 5’ thì marn tương ứng là 5’ aug uax xxg xga uuu 3’

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP