Một đoạn gen có khối lượng phân tử...

Ứng Dụng Di Truyền Học Một đoạn gen có khối lượng phân tử bằng 72 x 1...

0
Ứng Dụng Di Truyền Học

Một đoạn gen có khối lượng phân tử bằng 72 x 104 đơn vị cacbon và có A = 20% . Số lượng các liên kết hidro của đoạn gen trên là

A. 2160 B. 960 C. 3120 D. 3210

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

N = 2400 → A =T =2400/100 .20 = 480

G = X = 2400/100 . 30 =720

Số liên kết hidro H = 480.x + 720.3 = 3120

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP