Ở ruồi giấm màu mắt đỏ do alen...

Quy Luật Di Truyền Ở ruồi giấm màu mắt đỏ do alen trội D nằm trên NST...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở ruồi giấm màu mắt đỏ do alen trội D nằm trên NST giới tính tại đoan không tương đồng của X quy định, mắt trắng do đột biến gen lặn d quy định. Quần thể ruồi giấm nói trên chứa tối đa bao nhiêu kiểu gen quy định màu mắt

A. 4 B. 5 C. 6 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ở cá thể cái có 3 kiểu gen, ở cá thể đực có 2 kiểu gen %rarr; có 3.2 =6 kiểu sơ đồ lai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP