Phép lai giữa hai cá thể khác nhau...

Di Truyền Quần Thể Phép lai giữa hai cá thể khác nhau về 2 cặp tính ...

0
Di Truyền Quần Thể

Phép lai giữa hai cá thể khác nhau về 2 cặp tính trạng, trội – lặn hoàn toàn AaBb x AaBb, đời con sẽ tạo được

A. 4 kiểu hình, 6 kiểu gen

B. 6 kiểu hình, 9 kiểu gen

C. 8 kiểu hình, 8 kiểu gen

D. 4 kiểu hình, 9 kiểu gen

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tạo nên 4 kiểu hình có tỉ lệ 9:3:3:1 và 9 kiểu gen có tỉ lệ 1:2:1:2:4:2:1:2:1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP