Khi đưa lai hai cơ thể khác nhau...

Quy Luật Di Truyền Khi đưa lai hai cơ thể khác nhau bởi 2 cặp gen khô...

0
Quy Luật Di Truyền

Khi đưa lai hai cơ thể khác nhau bởi 2 cặp gen không alen dị hợp tử chi phối 2 tính trạng, trội – lặn hoàn toàn. Trường hợp tỉ lệ kiểu hình nào ở đời con cho phép khẳng định 2 gen nói trên liên kết hoàn toàn

A. 3 :1 hoặc 1:2:1

B. 9:3:3:1 hoặc 3:3:1:1

C. 3 :1 hoặc 3:3:1:1

D. 1:2:1 hoặc 9:3:3:1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

p di hợp về 2 cặp gen. nếu liên kết hoàn toàn dị hợp tử đều → thế hệ con là 3:1 nếu dị hợp chéo → thế hệ con là 1 : 2 :1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP