Ở bò kiểu gen AA có màu lông...

Di Truyền Quần Thể Ở bò, kiểu gen AA có màu lông hung đỏ, kiểu gen Aa...

0
Di Truyền Quần Thể

Ở bò, kiểu gen AA có màu lông hung đỏ, kiểu gen Aa lông khoang, kiểu gen aa lông trắng. Một đàn bò có 5000 con lông hung đỏ, 4000 con lông khoang, 800 con lông trắng. Tần số tương đối của alen A và a trong quần thể lần lượt là

A. 0,71 ; 0,29

B. 0,29; 0,71

C. 0,7;0,3

D. 0,3; 0,7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số lượng alen a : 5000.2 + 4000 =14000; a = 4000 + 800.2 = 5600

tổng số alen a và a: 98000 . 2 =19600. tần số a =0,71; a = 0,29

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP