Những hợp chất nào được sử dụng trong...

Trao Đổi Chất Ở Sinh Vật Những hợp chất nào được sử dụng trong pha t...

0
Trao Đổi Chất Ở Sinh Vật

Những hợp chất nào được sử dụng trong pha tối của quang hợp ?

A. ATP, NADPH và O2.

B. ATP, NADPH và H2O.

C. ATP, NADPH và CO2.

D. ATP, CO2 và H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

pha tối là pha cố định co2 sử dụng atp và nadph của pha sáng.

vậy nguyên liệu là atp, nadph, co2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP