Vì sao các gen liên kết với nhau?...

Quy Luật Di Truyền Vì sao các gen liên kết với nhau? A.Vì chúng cùng ...

0
Quy Luật Di Truyền

Vì sao các gen liên kết với nhau?
A.Vì chúng cùng nằm trên 1 NST B.Vì các tính trạng do chúng quy định cùng biểu hiện

C.Vì chúng cùng ở cặp NST tương đồng D.Vì chúng cùng có locut giống nhau

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a : sự phân ly nst ở kì sau chính là nguyên nhân gây ra sự phân ly các gen và alen.do đó nếu các gen
cùng nằm trên 1 nst chúng sẽ cùng phân ly cùng nhau về 1 tế bào => liên kết gen

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP