Hai gen liên kết A và B cách...

Di Truyền Người Hai gen liên kết. (A) và (B). cách nhau 18 cM. Một ng...

0
Di Truyền Người

Hai gen liên kết. (A) và (B). cách nhau 18 cM. Một người đàn ông với gen AB/ab kết hôn với một phụ
nữ là ab/ab .Xác suất để hai đứa con đầu tiên đều mang kiểu gen là ab / ab?
A. 0.168

B. 0.0081

C. 0,032

D. 0.062

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a. i. đúng. aabb x aabb "aabb; aabb; aabb; aabb.
ii. sai. 4 kiểu gen, 2 kiểu hình
iii. sai. 6 kiểu gen, 2 kiểu hình.
iv. sai. 2 kiểu gen, 2 kiểu hình.
v. sai. 2 kiểu gen, 2 kiểu hình.
vi. đúng. aabb x aabb "aabb; aabb; aabb; aabb.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP