Ở một loài thực vật A quy định...

Di Truyền Quần Thể Ở một loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn...

0
Di Truyền Quần Thể

Ở một loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Thế hệ xuất phát của một quần thể có 90% cá thể thân
cao, 10% cá thể thân thấp. Qua quá trình ngẫu phối, khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền có 84% cây thân cao; 16% cây thân
thấp. Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P.
A. 0,2AA + 0,6Aa + 0,2aa.
B. 0,3AA + 0,6Aa + 0,1aa.
C. 0,4AA + 0,5Aa + 0,1aa.
D. 0,3AA + 0,4Aa + 0,3aa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP