Vì sao quá trình giao phối không ngẫu...

Tiến Hóa Vì sao quá trình giao phối không ngẫu nhiên được xem là nhân...

0
Tiến Hóa

Vì sao quá trình giao phối không ngẫu nhiên được xem là nhân tố tiến hóa cơ bản?
A. Làm thay đổi tần số các kiểu gen trong quần thể
B. Vì tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể
C. Tạo ra những tổ hợp gen thích nghi
D. Tạo ra vô số dạng biến dị tổ hợp

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

một nhân tố được coi là nhân tố tiến hóa cơ bản khi nó làm thay đổi tần số alen hoặc thành
phần kiểu gen của quần thể hoặc vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi tần số alen
của quần thể.
giao phối không ngẫu nhiên được xem là nhân tố tiến hóa cơ bản vì nó làm thay đổi tần số
kiểu gen trong quần thể

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP