Ở một loài động vật A nằm trên...

Di Truyền Quần Thể Ở một loài động vật , A nằm trên Nst thường quy đị...

0
Di Truyền Quần Thể

Ở một loài động vật , A nằm trên Nst thường quy định lông màu đỏ trội hoàn toàn so với a quy định lông trắng. Kiểu gen AA làm cho hợp tử bị chết ở giai đoạn phôi. Cho các cá thể dị hợp giao phối tự do với nhau được F1. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể ở F2 xác suất thu được 1 cá thể lông đỏ là?

A.1/2

B.1/8

C.1/4

D.1/6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

p: aa x aa => f1: 2aa:1aa ; f1 x f1 => f2: 1aa:1aa => xác suất thu được lông đỏ khi lấy ngẫu nhiên 2 cá thể f2 = 1/2.1/2.2 = 1/2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP