Một dòng thuần của cây có chiều cao...

Quy Luật Di Truyền Một dòng thuần của cây có chiều cao trung bình của...

0
Quy Luật Di Truyền

Một dòng thuần của cây có chiều cao trung bình của 24cm. Một dòng thuần thứ hai của cùng loài cũng có chiều cao trung bình của 24cm. Khi các cây này lai với nhau , F1cũng cao 24cm . Tuy nhiên, khi F1 tự thụ phấn, F2 hiển thị một loạt các độ cao; số lượng lớn nhất là cây tương tự như P1và F1, Nhưng khoảng 4 / 1000 là chỉ cao 12cm và 4 /1000 cao 36cm. Tỉ lệ cây cao xấp xỉ 27cm là bao nhiêu? (Giả sử rằng mỗi alen tham gia xác định tăng chiều cao cây đóng góp các phần như nhau.)
A. 3/4.
B. 9/16.
C. 56/256.
D. 64/256.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cây cao nhất= 36cm
cây thấp nhất= 12cm
cây cao trung bình= 24cm
đây là hiện tượng tương tác gen cộng gộp
cây cao nhất aabbccdd
cây thấp nhất aabbccdd
cây cao trung bình aabbccdd
mỗi gen trội làm cây cao thêm khoảng 3cm
p: aabbccdd x aabbccdd
f1: aabbccdd
cây cao 27 cm có 5 gen trội= 8c5/44= 56/256
cây cao 12cm= 1/256 ≈ 4/1000= cây cao 36cm
→ đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP